Postaviti

Mailo postavio je prvu uslugu e-pošte za škole.

Cilj je naučiti učenike teoriju i praksu o Internetu općenito, a posebno o e-pošti.

Mailo Edu omogućuje vam stvaranje cjelovitog sustava pošte za vašu školu.

Stvoriti besplatan prostor Mailo

  • Morate imati Mailo račun.
  • Na svojem Mailo računu u izborniku odaberite "Mailo razmaka".
  • Napravi Mailo prostor.

Stvoriti račune za učenike i učitelje

U sučelju Mailo Edu možete stvoriti onoliko računa koliko vam je potrebno.

Odaberite sučelje za učenike:

  • Sučelje Mini preporučuje se za djecu u dobi od 6 do 9 godina. Zadržane su samo glavne značajke poštanskog sustava. Čak i ako još ne mogu savršeno čitati, djeca se ne gube i lako mogu slati i primati e-poštu zahvaljujući intuitivnom i grafičkom sučelju.

  • Sučelje Junior preporučuje se za djecu u dobi od 10 do 14 godina. Sadrži više značajki i sadrži, na primjer, kalendar i virtualni disk uz poštu.

Otkriće Interneta i e-pošte

  • Pokazati učenicima kako se povezati s mrežnom poštom
  • Objasniti glavne značajke poštanskog sustava
  • Upotrijebite Mailo nastavni materijal za objašnjenje Interneta i e-pošte