Postaviti

Mailo je postavio prvu uslugu e-pošte za škole.

Cilj je naučiti učenike teoriju i praksu o Internetu općenito, a posebno o e-pošti.

Mailo Edu vam omogućava da kreirate puni sistem pošte za svoju školu.

Stvoriti besplatan prostor Mailo

  • Morate imati Mailo račun.
  • Na svom Mailo računu u meniju odaberite "Mailo razmaci".
  • Kreiraj Mailo prostor.

Stvoriti račune za učenike i nastavnike

U sučelju Mailo Edu možete stvoriti onoliko računa koliko vam je potrebno.

Odaberite sučelje za učenike:

  • Sučelje Mini preporučuje se za djecu u dobi od 6 do 9 godina. Zadržane su samo glavne karakteristike sistema pošte. Čak i ako još ne mogu savršeno čitati, djeca se ne gube i mogu lako slati i primati e-poštu zahvaljujući intuitivnom i grafičkom sučelju.

  • Sučelje Junior preporučuje se za djecu u dobi od 10 do 14 godina. Sadrži više funkcija i sadrži, na primjer, kalendar i virtualni disk uz poštu.

Otkriće Interneta i e-pošte

  • Pokazati učenicima kako se povezati na web poštu
  • Objasniti glavne karakteristike sistema pošte
  • Koristite Mailo nastavni materijal da objasnite Internet i e-poštu