קרא הודעה

לאחר שסימנת הודעה לקריאה בחלונית התצוגה המקדימה, אתה יכול להציג את שורת הכותרת שלה, לקרוא אותה בתצוגה מלאה (ללא רשימת ההודעות) או לקרוא אותה בחלון חדש. באפשרותך גם לבחור שחלונית התצוגה המקדימה תופיע מתחת לרשימת ההודעות או מימינה.

באמצעות הכפתור בפינה השמאלית העליונה של חלונית התצוגה המקדימה תוכל להדפיס את ההודעה.

באמצעות הכפתורים המופיעים מעל רשימת ההודעות תוכל:

  • לענות לשולח, או לשולח ולכל הנמענים;
  • להעביר את ההודעה לאנשים נוספים;
  • מחק את ההודעה;
  • למיין את ההודעה בתיקיה;
  • לסמן את ההודעה כנקראה או לא נקראה;
  • להוסיף את השולח או את הנמענים האחרים לפנקס הכתובות שלך;
  • להוסיף את השולח או את הנמענים האחרים לרשימת הכתובות הבטוחות שלך (אם ברצונך להסיר כתובת מהרשימה בחר בשולחים בטוחים תחת קבלת דואר אלקטרוני בתפריט האפשרויות);
  • הוסף את השולח או את הנמענים האחרים לרשימת השולחים החסומים (אם ברצונך להסיר כתובת מהרשימה בחר בשולחים חסומים תחת קבלת דואר אלקטרוני בתפריט האפשרויות).

אותם הכפתורים זמינים גם בעת קריאת הודעה בתצוגה מלאה.

על מנת למיין את הודעותיך בקלות, ניתן לסמן ולמיין אותן על-ידי גרירתן לעבר התיקיה בתפריט.

התראותX