לכתוב דואר אלקטרוני

לשליחת הודעה לנמען אחד או יותר, הקש על הכפתור  כתוב מעל התפריט. העמוד אליו אתה מגיע מאפשר לך לכתוב הודעה.

בעת כתיבת הודעה, היא נשמרת אוטומטית בפרקי זמן קבועים בתיקיה  טיוטות, על מנת למנוע איבוד מקרי של תוכן ההודעה.

נמענים

ישנן מספר שיטות אפשריות לציון נמען ההודעה שלך:

  • באפשרותך למלא את השדה נמענים בכתובת דואר אלקטרוני; במידה וישנם מספר נמענים, הפרד את כתובותיהם בפסיקים;
  • הכפתור הנמצא משמאל ומעל השדה נמענים, מאפשר לך להכניס את הכתובת של אחד מאנשי הקשר המועדפים עליך באופן מיידי;
  • הכפתור הנמצא משמאל ומעל השדה נמענים, מאפשר לך להציג רשימה אלפבתית של אנשי הקשר, שכתובותיהם נמצאות בפנקס הכתובות שלך.

לשליחת הודעה עם עותק לנמענים אחרים, הקש על הקישור עותק ומלא את השדה עותק.

לשליחת הודעה עם עותק נסתר (מבלי שהנמענים הראשיים ידעו על הנמענים האחרים), הקש על הקישור עותק מוסתר ומלא את השדה עותק מוסתר.

קבצים מצורפים וקבצים שנשלחו כקישורים

ניתן לצרף קובץ אחד או כמה להודעה שלך. את אלה ניתן להעלות מהדיסק הקשיח של המחשב שלך או מהדיסק הווירטואלי Mailo. ניתן גם לבחור קבצים המצורפים לדואר אלקטרוני שקיבלתם בעבר.

לאחר שצירפת קובץ אחד או יותר, רשימת הקבצים המצורפים וגודלם מוצגים מאחורי הסמל . ניתן לצרף להודעה עד 25 MB קבצים. מגבלה זו מוגדלת ל- 50 MB עם חבילת Premium.

Mailo מאפשר גם להוסיף קבצים כקישורים במקום לשלוח אותם עם ההודעה.

עורך תוכן

תוכל לבחור אם לשלוח הודעה בטקסט רגיל או בטקסט עשיר (HTML) בעזרת הכפתור בצידו השמאלי העליון של חלון כתיבת הודעה. שים לב: אם תתחיל לכתוב את ההודעה בטקסט עשיר, מעבר לטקסט פשוט ימחק את כל העיצוב ונתוני הסגנון.

אתה יכול לבחור את הגדרות ברירת המחדל של עורך הטקסט העשיר, למשל כדי להגדיר גופן ברירת מחדל או צבע טקסט.

בכל שיטה שתבחר, הכפתור  חתימה מאפשר לך להוסיף חתימה להודעה שלך, מבין אלו אשר תגדיר תחת הפריט חתימות בתפריט האפשרויות.

לסיום, תוכל לבדוק את איות הטקסט בהודעה שלך על-ידי לחיצה על הכפתור  אִיוּת. הקש על המלים הצבועות כדי לבחור אחד מהתיקונים המוצעים, להוסיף את המילה למילונך האישי, או להתעלם מהצעות התיקון למלה זו.

אפשרויות שליחה אחרות

כברירת מחדל, הודעות יישלחו כשהן מציגות את כתובת ה-Mailo שלך ככתובת השולח. אתה יכול לבחור לשלוח הודעות עם כתובת אחרת, מבין הכתובות המיובאות או הוירטואליות שלך.

אתה יכול לבחור את רמת העדיפות של ההודעה שלך: נמוך, רגיל או גבוה.

תוכל לבקש ממקבלי ההודעה לקבל קבלת קריאה על ידי סימון אישור קריאה. הבקשה לקבלת קריאה תוצג בפני הנמען כאשר הוא קורא את ההודעה. במידה ויבחר זאת הנמען, תתקבל הודעת אישור קריאה.

באפשרותך לבחור אם לשמור או לא לשמור עותק של ההודעה שאתה שולח בתיקיית  דואר יוצא.

באפשרותך לשלוח את הדואר האלקטרוני שלך באופן מיידי או לבחור את היום והשעה שבהם יש לשלוח אותו. אם תבחר בשליחה מושהית, לא תוכל לבטל אותה לאחר שתאמת אותה.

התראותX