תבניות

באפשרותך ליצור תבניות דואר כדי להימנע מהצורך לכתוב בכל פעם הודעות שאתה שולח לעתים קרובות.

בעת כתיבת הודעה, הלחצן בעורך הטקסט מאפשר לך להוסיף אחת מהתבניות שיצרת.

התראותX