תיקיות

ישנן תיקיות מוגדרות מראש הזמינות לך לשם מיון הודעותיך. תוכל לגשת אליהן בקלות דרך התפריט מימין:

  • דואר יוצא להודעות ששלחת:
  • סל מיחזור להודעות שמחקת אך טרם נמחקו מהמערכת:
  • טיוטות להודעות שכתבת אך טרם שלחת:
  • דואר זבל להודעות דואר הזבל שקיבלת:
  • ידיעונים עבור העלונים שקיבלת:
  • רשתות חברתיות להתראות מהרשתות החברתיות שקיבלת:
  • דואר רשום להודעות הרשומות ששלחת:
  • E-card עבור הכרטיסים האלקטרוניים ששלחת.

פרט לתיקיות אלו, באפשרותך ליצור תיקיות ותת-תיקיות בהתאמה אישית, שאליהן תוכל לגשת דרך  תיקיות דואר. באפשרותך לבחור אילו מהתיקיות יופיעו בתפריט, כך שתוכל לגשת אליהן בקלות.

בתפריט, רשימת התיקיות יכולה להציג לגבי כל אחת מהן כמה הודעות והודעות חדשות היא מכילה, לפי העדפותיך. תיקיות הכוללות לפחות הודעה אחת שטרם נקראה מופיעות בגופן מודגש. הקשה על שם התיקיה מציגה את רשימת ההודעות שבה, בדומה לאופן הצגת ההודעות בתיבת הדואר הנכנס.

התראותX