Privadesa i Mailo carta

Perills d'internet – Privacitat e intrusió

 • Una adreça d'e-mail es intrusiva quan permet rastrejar en qualsevol lloc d'internet. Aquest es el cas pels proveïdors d'e-mail que també controlen els següents serveis:
  • un motor de recerca
  • un navegador web
  • una xarxa social
  • una xarxa de publicitat
 • Et pots adonar de si has sigut rastrejat per una adreça d'e-mail intrusiva quan la teva identitat es visualitza en la zona superior de la pàgina d'altres serveis, com per exemple una recerca en internet.
 • Si utilitzes una adreça de correu intrusiva, el teu proveïdor d'internet coneix totes les teves accions a Internet, i pots utilitzar aquesta informació indefinidament: llista de tots els teus contactes actuals i passats continguts de tots els teus correus rebuts i enviats totes les teves recerques d'Internet historial de totes les teves webs més visitades...
 • El teu proveïdor d'e-mail pot emmagatzemar ràpidament una substancial base de dades sobre tu.
 • Dia rere l'altre, la teva utilització d'internet proporciona dades addicionals a aquesta base de dades, l'extensió de la qual es difícil de saber.
 • Si utilitzes una adreça d'e-mail intrusiva, es important de llegir les condicions d'utilització i configurar les eines de protecció disponibles, si hi ha alguna.

La carta Mailo

Compromís 1 – Respecte per la privacitat de l'usuari

 • El servei es explotat enterament a França, i respecta escrupolosament les lleis europees i franceses sobre la correspondència privada i protecció de dades.
 • Les dades dels usuaris son confidencials: no hi ha manera d'accedir a aquestes dades, ni les autoritats que les demanin, si no es segueix el procés legal.

Compromís 2 – Direccions d'e-mail no intrusives

 • No són utilitzades per localitzar-te'n en Internet associar-te'n amb un motor de recerca, una xarxa de publicitat, una xarxa social ni un navegador d'internet.
 • No són utilitzades per crear una base de dades de restreig i avaluació:
  • Els missatges rebuts i enviats pels usuaris no es llegeixin amb propòsits comercials o promocionals.
  • Les dades proporcionades pels usuaris són confidencials.

Compromís 3 – Un servei de qualitat en constant evolució

 • Roman sostenible durant el temps pels usuaris qui, siguin nens, particulars o professionals, necessitin una adreça d'e-mail permanent.
 • Millora constantment, afegint característiques, ergonomia, capacitat, mobilitat i rendiment.
 • Es centra exclusivament en el correu, i no es dispersa en un portal de mercat massiu.
 • Manté un control total de les seves tecnologies per romandre innovador, responent a les necessitats i suggeriments dels usuaris sense cap retard.

Compromís 4 – Consideració a cada usuari

 • Una solució per tots: adults, nens i sèniors.
 • Consideració per la seguretat de les famílies i els nens.
 • Eines de rendiment per professionals.
 • Una estreta relació amb les quals, si es necessita, contacten al usuari per telèfon.
NotificacionsX