Настойничество

Mailo предлага функция за достъп под запрещение, която позволява създаването на опростен и сигурен достъп до акаунта, подходящ за лице, което се нуждае от помощ или надзор.

В днешно време всеки може да се нуждае от имейл адрес и следователно от имейл услуга, за да комуникира.

Обаче използването на имейл услуга не е лесно за някои хора в затруднение:

 • Някои имейл услуги са сложни и множество вторични функции могат да направят основните функции трудни за използване или да претоварят човек в затруднение.
 • Някои функции могат да бъдат активирани или деактивирани по невнимание, което може да промени услугата и да безпокои човек в затруднение.

Mailo предлага услуга, която може да бъде адаптирана специално към всеки човек в затруднение.

В следващите параграфи лицето, което помага на лицето в затруднение, ще се нарича пазител.

За да използвате функцията за достъп под запрещение, предоставена от Mailo, настойникът трябва да следва тази процедура:

 1. Настойникът създава нормален Mailo акаунт, като по този начин се поставя на мястото на лицето в затруднение. Имейл адресът на създадения акаунт е този, който ще се използва от лицето в затруднение. Профилът трябва да е този на лицето в затруднение. Избраната парола обаче трябва внимателно да се пази в тайна от настойника. Настойникът е законният собственик на акаунта по смисъла на Условията за ползване на Mailo.
 2. В акаунта Mailo , създаден за лицето под запрещение, настойникът взема Premium абонамент.
 3. В акаунта Mailo , създаден за лицето под запрещение, настойникът конфигурира достъпа под запрещение. Това се прави на тази страница: Настроики > Вашата сметка > Достъп под запрещение
  • Настойникът избира паролата, която лицето в затруднение ще използва за достъп под запрещение.
  • Настойникът може да посочи своето име, личния си имейл адрес и телефонния си номер, които ще се показват, когато лицето в затруднение търси помощ в интерфейса.
  • Настойникът избира точно кои функции ще намери лицето под настойничество в адаптирания за него интерфейс. За повечето от функциите е възможно да се попречи на лицето под запрещение да добавя, променя или изтрива данни. Това позволява например да активирате адресната книга, като същевременно гарантирате, че лицето под настойничество няма да промени или изтрие контактите по погрешка.
  • Настойникът може да посочи IP адреса или диапазона от IP адреси, които лицето в затруднено положение ще използва за своя достъп под запрещение, например фиксирания IP адрес на техния дом или дом за възрастни хора. Дори ако лицето под настойничество неволно издаде паролата си, злонамерен човек няма да може да я използва, за да влезе от друг IP адрес.
 4. Настойникът може да създаде отметка на компютъра, таблета или телефона на лицето в затруднение, така че да има директен достъп до www.mailo.com.
 5. Настойникът дава на лицето под запрещение информацията, от която се нуждае, за да влезе: техния имейл адрес и паролата за достъп под запрещение. Настойникът може също да запази тези идентификационни данни в браузъра на лицето под запрещение, така че то трябва само да щракне върху бутона, за да влезе.
 6. Настойникът може да инсталира приложението Mailo на телефона или таблета на лицето под запрещение и да го конфигурира с достъпа под запрещение.

Повечето от функциите в интерфейса могат да бъдат активирани или деактивирани, потенциално в режим само за четене. В частност:

 • Табло
 • Поща
 • Адресна книга
 • Виртуален диск
 • Календар
 • Задачи
 • Напомняния
 • Чат
 • Бележки
 • Лепящи бележки
 • Ключодържател
 • Отметки
 • RSS емисии
 • Настроики
 • Търсене в Интернет
 • Акции

Mailo е наясно със спецификата на всеки човек в затруднение и сложността на нуждите на всеки. Поради тази причина Mailo се вслушва във вашите коментари и предложения за подобряване на достъпа под запрещение, както за настойниците, така и за лицата в затруднено положение.

ИзвестияX