Vytvorením účtu na Mailo získate novú e-mailovú adresu a získate prístup ku všetkým službám Mailo: e-mail, kalendár, cloud, detský e-mail a nástroje na spoluprácu.

Je to bezplatný e-mail pre deti vo veku 6-14 rokov!
Skutočnú e-mailovú adresu ako pre dospelých, ale vo vhodnom a bezpečnom prostredí.

To najlepšie z Mailo pre profesionálov, samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné podniky: pošta, cloud, kalendár a nástroje na zdieľanie pre vašu firmu.

Mailo nastavila prvý poštový systém pre školy, aby žiakov naučila internet a e-mail.