הזנות RSS

באפשרותך להציג הזנות RSS ב- Mailo על מנת לקרוא את החדשות או העדכונים האחרונים מאתרים בהם אתה מתעניין.

לחץ על הזנות RSS במפעיל היישומים או על הזנות RSS בדף יישומים כדי לקבל את רשימת עדכוני ה- RSS שלך. בדף זה ניתן להוסיף הזנות חדשות ולשנות או למחוק אותן.

ישנן מספר הזנות RSS אשר סומנו מראש על מנת לאפשר לך להכניסן בלחיצה אחת; באפשרותך גם להוסיף הזנות משלך על-ידי ציון השם וה-URL שלהן.

הפריטים האחרונים בעדכונים שלך יכולים להיות מוצגים ב- לוּחַ מַחווָנִים שלך.

התראותX