סיסמאות ליישום

סיסמאות יישומים מאפשרות לך לאבטח ולשלוט בגישה לנתונים שלך על ידי סנכרון. עבור כל סנכרון שתגדיר בלקוח או באפליקציה, תוכל ליצור סיסמה ספציפית ולהשתמש בה.

כאשר אתה זקוק לסיסמת יישום חדשה, ציין באיזו תוכנה או אפליקציה אתה מתכוון להשתמש בה. אם אינך משתמש יותר בסיסמת יישום או חושב שאתה עלול להיות בסכנה, מחק אותה כדי להשבית את הגישה לנתונים שלך.

סיסמאות ליישומים נוצרות אוטומטית על ידי Mailo ולא ניתן לבחור ולא להציג אותן שוב.

התראותX