EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Podpisy

Możesz utworzyć podpisy, które zostaną wstawione w wysyłanych wiadomościach, na przykład, aby przypomnieć swoim korespondentom twoje dane kontaktowe.

Podczas redagowania wiadomości, przycisk w edytorze tekstu pozwoli ci ustawić jeden z utworzonych podpisów.

Jeśli zdefiniujesz podpis, jako domyślny podpis, to przy każdym redagowaniu nowej wiadomości e-mail zostanie on dodany automatycznie. Oczywiście możesz go usunąć lub zmodyfikować go w wiadomości e-mail.

MailObject
NotificationsX