EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Pęk kluczy

Pęk kluczy Net-C pozwala na przechowywanie wszystkich loginów i haseł używanych w innych serwisach, tak, aby nie zapomnieć ich.

!Ostrzeżenie!Nie przechowuj żadnych ważnych informacji bankowych w swoim pęku kluczy, a zwłaszcza kodu karty kredytowej, hasła do konta bankowego lub hasła PayPal.

Pamiętaj, że hasła przechowywane w pęku kluczy Net-C są bezpieczne tylko wtedy, gdy hasło Net-C jest wystarczająco silne.

MailObject
NotificationsX