EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Odbiór e-maili

Konfiguracja odbioru wiadomości e-mail jest dostępna przez pozycje Odbiór e-maili w menu Opcje.

Zabezpieczenie antywirusowe i antyspamowe

Net-C and Vade Secure have established a partnership to make a high-quality antispam available to you.

Możesz skonfigurować systemy antywirusowe i antyspamowe, tak aby wskazać, jak wiadomości zawierające wirusy i wiadomości uznane za spam powinny być obsługiwane.

Filtry

W zakładce Filtry, możesz dowolnie zdefiniować filtry do obsługi wiadomości, które otrzymujesz. Na przykład, wiadomości wysłane przez określonych nadawców lub których temat zawiera specyficzne słowa mogą być automatycznie umieszczane w folderze.

Wyświetlana jest lista aktualnych filtrów i pozwala usunąć te, których już nie potrzebujesz. Przycisk Dodaj filtr pozwala określić ci kryteria nowego filtru i działania do realizacji (sortowanie w folderze, transfer, wysłanie powiadomienia, wysłanie automatycznie odpowiedzi ...).

Możesz zastosować obecne filtry retroaktywnie dla wiadomości w folderze. Wiadomości te będą przetestowane przez twoje filtry, jak gdybyś właśnie je otrzymał, co może być przydatne, gdy zdefiniowałeś nowe filtry.

Automatyczny odbiór

W zakładce Automatyczny odbiór, możesz skonfigurować domyślne akcje, które zostaną zrealizowane, gdy otrzymasz e-mail. Automatyczny odbiór stosowany jest dla wszystkich otrzymanych e-maili oprócz pasujących do filtra. Na przykład możesz skonfigurować automatycznie transfer, powiadomienie lub odpowiedź.

Jeśli nie zdefiniowałeś żadnych szczególnych zasad, e-maile otrzymywane są przechowywane w skrzynce odbiorczej.

MailObject
NotificationsX