EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Notatki przypominające

Kiedy potrzebujesz zanotować numer telefonu, adres, numer referencyjny lub inny krótki fragment informacji, które chcesz zachować pod ręką, możesz użyć Net-C notatka przypominająca.

Kliknij na element Notatka przypominająca w menu Options żeby wyświetlić nowa notatkę przypominającą i wpisz tam twój tekst. Możesz zmienić twój kolor tła i przesunąć ją w wybrane miejsce.

Wszystkie twoje notatki przypominające dostępne są na wszystkich twoich stronach twojej Net-C poczty web, aż je usuniesz klikając na x w rogu.

MailObject
NotificationsX