EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Webmail

Poczta web pozwala na dostęp do wszystkich usług Net-C z każdej przeglądarki internetowej (Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome...).

Są dostępne dwa sposoby wyświetlania:

Prezentacja typu Aplikacja (web2)

Wyświetlanie pełno ekranowe korzysta z technologii web2 (AJAX), która zapewnia duży komfort użytkowania: przeciągnij i upuść, skróty klawiszowe, dynamiczna strona domowa, menu kontekstowe, zmiana rozmiaru obszarów ekranu...

Prezentacja typu Strony web (web1)

Ta prezentacja pozwoli na wyświetlenie i przeglądanie stron internetowych jak zazwyczaj. Większa cześć ekranu używana jest do wyświetlania twoich wiadomości. Zaleca się ja dla połączeń wolnych i komputerów starszej generacji.

MailObject
NotificationsX