EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Dostęp WebDAV

WebDAV jest protokołem sieciowym umożliwiającym przesyłanie plików i zarządzanie nimi przez Internet.

Net-C obsługuje protokół WebDAV. Pozwala ci to na dostęp do dysku wirtualnego Net-C i zarządzanie dokumentami z dowolnego terminala wspierającego WebDAV.

Możesz uzyskać dostęp do dysku wirtualnego Net-C przez WebDAV w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez klienta WebDAV (jak na przykład CyberDuck);
  • dzięki menedżerowi plików komputera.

Zakładka Dostęp WebDAV na stronie Dokumenty wskazuje szczegółowe parametry połączenia, które powinny być używane.

MailObject
NotificationsX