EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Aliasy

Each Net-C account is identified by a main e-mail address.

You can add aliases, which are alternate e-mail addresses:

  • Wszystkie wiadomości otrzymane przez główny adres mailowy lub przez dowolny z aliasów są gromadzone na tym samym koncie.
  • Możesz wybrać dowolny z Twoich aliasów by wysłać e-maile.

Ostrzeżenie! You can only use your main e-mail address to connect to your Net-C account on the webmail, with a mail client, or with an app.

If you want to change your main e-mail address, you can choose a new one among your aliases.

Możesz na przykład używać aliasów w następujących przypadkach:

  • korzystać z różnych adresów mailowych w zależności od swoich korespondentów (rodzina, przyjaciele, kontakty zawodowe ...);
  • wtedy kiedy potrzebujesz poprawnego adresu mailowego, ale nie chcesz podawać swojego głównego adresu (na przykład, aby potwierdzić rejestrację na stronie internetowej);
  • jeśli posiadasz własną nazwę domeny, żeby spersonalizować adres mailowy nie rezygnując z adresu Net-C.
MailObject
NotificationsX