EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

Adresy odbiorcze

Zbieranie zewnętrznych adresów e-mail pozwala na zebranie wiadomości otrzymanych przez wszystkie adresy skrzynki pocztowej Net-C.

Możesz gromadzić wiadomości odbierane tez przez inne adresy, do których masz dostęp POP3 lub IMAP4. Dla każdego adresu, którego wiadomości chcesz zebrać, musisz wskazać login konta i hasło, a także odpowiedni serwer pocztowy.

Żeby łatwiej zauważyć zebrane wiadomości, możesz przypisać określony kolor do każdego adresu. Wiadomości zebrane z tego adresu będą wyświetlane w tym kolorze.

Aby rozpocząć zbieranie wiadomości, kliknij na przycisk  Zacznij zbierać w skrzynce odbiorczej. Możesz wybrać, czy chcesz zbierać wszystkie skonfigurowane adresy czy tylko jeden z nich.

Możesz także wysłać e-mail wybierając jeden ze swoich zebranych adresów jako nadawca.

MailObject
NotificationsX