EUROPEAN MAIL SYSTEM  •  RESPECT OF YOUR PRIVACY Nederlands

Wettelijke vermeldingen

Publisher

De eigenaar en de uitgever van deze website is het bedrijf Mail Object van Frans recht, met een kapitaal van 8 000 €

Ingeschreven in het Handelsregister van Créteil onder het nr. 442 781 688

Intracommunautair BTW-nummer: FR13442781688

E-mailcontact: contact@mailobject.com

Verantwoordelijke uitgever: Ewa Augustyn

Photo credit: www.freepik.com

Host

This website is hosted by Ecritel.
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
www.ecritel.fr

MailObject
NotificationsX