SISTEMA DE CORREU EUROPEU  •  RESPECTE A LA TEVA PRIVACITAT Català

Mencions legals

Publisher

El propietari i editor d'aquest site web són Mail Object amparat sota la lley francesa amb un capital de 8 000 €.

Registrat al registre de comerç de Créteil sota el nº 442 781 688

Número de registre VAT : FR13442781688

Contacte per email : contact@mailobject.com

Editor en cap : Ewa Augustyn

Photo credit : www.freepik.com

Host

This website is hosted by Ecritel.
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
www.ecritel.fr

MailObject
NotificationsX