SISTEMA DE CORREU EUROPEU  •  RESPECTE A LA TEVA PRIVACITAT Català

Anuari

Net-C et subministra un anuari on pots guardar les dades de contacte dels teus destinataris.

La llista dels teus contactes visualitza les dades principals de cadascun d'ells: nom, adreça d'e-mail i números de telèfon. Pots escollir quins contactes es visualitzen, només aquells quals nom comenci per una lletra específica, o aquells que acompleixin uns criteris de recerca.

Pots seleccionar un o més contactes de la llista per enviar-lis un missatge o eliminar-los.

MailObject
NotificationsX