EUROPEJSKA POCZTA ELEKTRONICZNA  •  POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI Polski

  Zakładanie konta Net-C Junior

  ^
  The secure e-mail for children

  Dzięki Net-C Junior, twoje dzieci mogą posiadać adres e-mail w systemie poczty dostosowanym do ich wieku: edukacyjnym, rekreacyjnym i 100% bezpiecznym.
  Bezpieczeństwo dziecka
  • Twoje dziecko może wymieniać e-maile tylko z tobą i korespondentami zatwierdzonymi w jego książce adresowej.
  • Kiedy twoje dziecko dodaje kontakt do swojej książki adresowej, automatycznie otrzymasz wniosek o zatwierdzanie na twój adres e-mail.
  • Wiadomości wysyłane do twojego dziecka z innych adresów są automatycznie przekierowywane na adres e-mail.
  Żaden inny system pocztowy nie proponuje takiej usługi dla dzieci.
  Ten serwis jest dostępny dla każdego: możesz używać go nawet wtedy kiedy sam adresu mailowego Net-C nie posiadasz.
  Twoje dziecko
  Imię:
  Nazwisko:
  Płeć:  
  Urodziny:
  Your child's e-mail address
  Adres e-mail składa się z osobistego loginu i nazwy domeny.
  • Wybierz dowolnie login: od 4 do 40 znaków alfanumerycznych i / lub znaków specjalnych (- . _ ' +).
  • Wśród nazw domen proponowanych przez Net-C, wybierz twoja ulubiona.
  Male i duże litery nie są brane pod uwagę w adresach mailowych.
  Your child's e-mail address:  (od 4 do 40 znaków)
    
  Your child's password:  (od 6 do 60 znaków)
  Choice of interface
  Net-C proposes a suitable mail interface for each age.
  Choose the one which is appropriate for your child. You will have the possibility to change it later.
  Twój adres e mailowy
  You will oversee the Net-C address of your child from your current e-mail address.
  Twój adres e mailowy:
  MailObject